ขายนางอาย
สมุทรสาคร ขายนางอาย
ส่งต่อนางอายเพศผู้ อายุประมาน6-7เดือน พร้อมกรงราคา2800
ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี
กรุงเทพมหานคร ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี
ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี