ขายเต่าซูคาต้า

ขายเต่าซูคาต้าขนาด 3

฿4000 (บาท)


รายละเอียด

ขายขออนุญาตขายเต่าเต่าซูคาต้าขนาด 3" กับ 4.2" กินมาซูริสูตรใหม่ เสริมผักกวางตุ้ง ใบหม่อน ผักบุ้ง เป็นบางครั้ง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ครับ 3” ราคา 3000 4.2”ราคา 4000

โพสโดย | คุณ พัฒนพงศ์ กันทะอุโมงค์
ช่องทางติดต่อ :